Агуулгын маркетингийн ROI-ийг нэмэгдүүлэх 11 арга зам

Магадгүй энэ нь инфографик нь аварга том зөвлөмж байж болох юм ... уншигчдыг хөрвүүлэх боломжийг олго! Хичнээн олон компаниуд дунд зэрэг агуулга бичиж, хэрэглэгчийн баазад дүн шинжилгээ хийхгүй, уншигчдыг үйлчлүүлэгч болгох урт хугацааны стратеги боловсруулж чадахгүй байгаа талаар бид нэлээд эргэлзэж байна. Энэ талаар судалгаа хийхээр явахдаа нэг блог нийтлэх нь компанид дунджаар 900 доллар зарцуулдаг болохыг тогтоосон Жей Баераас авсан юм. Үүнийг нийт хүмүүсийн 80-90% -тай нэгтгэнэ үү