Хүчин төгөлдөр байдал: Таны CRM удирдлагад зориулсан мэдээллийн нэгдмэл байдлын хэрэгсэл

Маркетингийн хувьд хөдөлж буй өгөгдөл болон холбогдох өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдалтай холбоотой асуудлуудаас илүү бухимдал, цаг хугацаа шаардсан зүйл байхгүй. Хүчин төгөлдөр байдал нь аж ахуйн нэгжүүдэд өгөгдлийнхөө талаархи байнгын үнэлгээ, сэрэмжлүүлэг, мэдээллийн хэрэгслээр өгөгдлийнхөө хамт хаана байгааг мэдэхэд туслах програм хангамжийн үйлчилгээ, шийдлээс бүрдэнэ. Арав гаруй жилийн хугацаанд дэлхийн 20 гаруй улсын хэдэн арван мянган администраторууд CRM-тэйгээ бүрэн бүтэн байдлыг сэргээнэ гэж Validity-д итгэж ирсэн