Зах зээлийн судалгаа, вэбсайтын сэтгэл ханамжийн талаархи Google Хэрэглэгчийн судалгаа

Google одоо Зах зээлийн судалгаа, вэбсайт эзэмшигчдэд зориулсан Google Хэрэглэгчийн судалгааг санал болгодог. Би өөрсдийн судалгааг боловсруулдаг компаниудын томоохон дэмжигч биш, үнэн зөв мэдээлэл авах стратеги боловсруулж, боловсруулдаг хэрэглэгчийн тагнуулын компаниудын хувьд энэ нь нэлээд том ажил юм. Маягт дээр байгаа хоёр асуултыг хэн нэгэн асууж байгаа нь тэдний асууж, хариулт авдаг байдлаас болж бизнесээ буруу тийш түлхэх эрсдэлтэй юм. Болгоомжтой байгаарай. Google Хэрэглэгчийн судалгаа нь хурдан, хямд,