Хэлбэр хэлбэр: Мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг хүний ​​туршлага болгон хувиргана уу

Хэдэн жилийн өмнө би онлайнаар санал асуулга бөглөсөн бөгөөд энэ нь үнэхээр хүнд ажил биш байсан ... дэгжин бөгөөд энгийн байсан. Би үйлчилгээ үзүүлэгчийг хайж, Typeform байсан. Үүсгэн байгуулагчид үйл явцыг илүү хүнтэй, илүү сонирхолтой болгож, дэлгэцэн дээрх хүмүүсийн асуултанд хариулах хэлбэрийг өөрчлөхийг хүссэн тул Typeform үүссэн. Энэ нь ажилласан. Нуулгүй хэлье ... бид онлайн хэлбэрт цохилт хийдэг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн аймшигтай туршлага болдог. Баталгаажуулалт нь ихэвчлэн