B2B борлуулалтын хоолой: Товшилтыг үйлчлүүлэгч болгох

Борлуулалтын хоолой гэж юу вэ? Бизнесээс бизнес рүү (B2B) ба бизнесээс (B2C) дэлхийн аль алинд нь борлуулалтын байгууллагууд үйлчлүүлэгчид болгон хөрвүүлэх гэж оролдож буй удирдамжуудын тоог тодорхойлохын тулд ажилладаг. Энэ нь худалдан авалтын тоо, үнэ цэнэтэй холбоотой байгууллагын зорилгод нийцэж байгаа эсэх талаархи таамаглалыг тэдэнд өгдөг. Энэ нь маркетингийн хэлтсүүдэд яаралтай мэдрэмжийг өгдөг