Хэрэглэгчийн аялал ба Optimove Retention Automation

IRCE дээр үзэх сонирхолтой, илүү дэвшилтэт технологиудын нэг бол Оптимове юм. Оптимове бол үйлчлүүлэгч зах зээлдүүлэгчид болон хадгалалтын мэргэжилтнүүдийн одоогийн үйлчлүүлэгчдээрээ дамжуулан онлайн бизнесээ өргөжүүлэхэд ашигладаг вэбэд суурилсан програм хангамж юм. Програм нь маркетингийн урлагийг өгөгдлийн шинжлэх ухаантай хослуулж, компаниудыг илүү хувийн болгосон, үр дүнтэй хадгалах маркетингийг автоматжуулж, үйлчлүүлэгчдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, насан туршийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд тусалдаг. Бүтээгдэхүүний өвөрмөц технологийн хослол нь хэрэглэгчийн дэвшилтэт загварчлал, үйлчлүүлэгчдийн урьдчилсан таамаглал, үйлчлүүлэгчдийн хэт зорилтот байдал,