Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчид имэйлийн маркетингийг хэрхэн ашиглаж байна

Хоёр сонгуулийн өмнө би энэ блог дээрээ улс төрийн зарим нийтлэлээ оруулаад алдаа гаргасан. Би эвэрт үүрээ хавчуулаад хэдэн сарын дараа энэ тухай сонссон. Энэ бол улс төрийн блог биш, маркетингийн блог тул би сэтгэгдлээ дотроо хадгалах болно. Та фейсбүүкээр намайг дагаж салют үзэх боломжтой. Маркетинг бол бүх кампанит ажлын үндэс суурь юм. Энэ кампанит ажил дээр бид Дональд Трамп уламжлалт заншлаа үзэж байгааг харж байна