Ampush: Facebook зар нийгмийн сурталчилгааны платформ

Ampush нь брендүүд болон Facebook Ads-тэй шууд хариулах сурталчилгааг сурталчлагчдад тусалдаг бөгөөд хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг AMP 2.0 Social Marketing Platform-тэй хамтран ажилладаг томоохон брэндүүд болон агентлагийн түншүүдэд өгдөг. Ampush нь гар утасны болон ширээний зар сурталчилгааны платформ дээр сар бүр олон тэрбум нийгмийн сурталчилгааны сэтгэгдэл төрүүлдэг. AMP 2.0 Удирдлагын зар сурталчилгааны платформ: Launchpad - Олон мянган зар сурталчилгааны нэгж, бүлгийг хурдан бүтээх, шинэчлэх, удирдах зориулалттай динамик, тэжээлд суурилсан зар сурталчилгаа, контент үүсгэх хэрэгсэл.