Ирээдүй нь ажилгүй биш, хэзээ ч байгаагүй

Хиймэл оюун ухаан, робот техник, автоматжуулалтын ирээдүйн талаархи параной байдал үнэхээр зогсоох шаардлагатай байна. Түүхэн дэх аж үйлдвэр, техникийн хувьсгал бүхэн хүмүүст авъяас чадвар, бүтээлч чадвараа ашиглах хязгааргүй боломжийг нээж өгсөн. Энэ нь тодорхой ажлууд алга болдоггүй гэсэн үг биш юм. Гэхдээ эдгээр ажлын байрыг шинэ ажлын байраар сольж байна. Өнөөдөр би оффисоо тойрон эргэн тойрноо харж, ажлаа дүгнэхэд энэ бүхэн шинэ юм! Би манай AppleTV дээр үзэж, толилуулдаг,