Arrrgh Microsoft Office VBA & XML!

Би өнөөдөр Microsoft Office-тэй хэсэг тоглож байгаад API дээр байрлуулж дараа нь хариу XML-ийг авчрах маягт үүсгэсэн. Office 2003 нь XML-ийг нэгтгэсэн тул буцаж ирсэн XML-ийг хүснэгт эсвэл түр бичлэгийн багцад хадгалахын тулд хэрхэн яаж амархан задалж болохыг харлаа .... Ааррррг! Microsof Office 2003 нь XML (эсвэл MSXML) -тэй бүрэн нэгтгэгдсэн болохыг би мэдсэн юм