Их хөрөнгө оруулалт: TinderBox

Долоо хоногийн өмнө DK New Media Өсөн нэмэгдэж буй үйлчлүүлэгчдийнхээ жагсаалтад Саналын менежментийн шийдэл болох TinderBox-ийг нэмсэн. TinderBox-ийг анх нээхэд нь би бичсэн ... мөн бид тэдний үйлчлүүлэгч болсноос хойш удалгүй. Тэдгээрийн шийдэл нь гайхалтай боломжит тул бид бие биедээ туслахдаа баяртай байна. TinderBox програм нь гайхалтай бөгөөд намайг хэдэн цагаар хэмнэсэн. Үндсэндээ би бүх бүтээгдэхүүнтэй агуулгын агуулахыг боловсруулсан