Publicfast: Нөлөөлөлд өртөгчдийг хайж олох, кампанит ажил зохион байгуулж, үр дүнг нь хэмжих

Миний пүүс яг одоо үйлдвэрлэгчтэй хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд брэндийг хөгжүүлэх, цахим худалдааны сайтаа бий болгох, бүтээгдэхүүнээ гэртээ хүргэх замаар хэрэглэгчдэд зориулан сурталчлахаар ажиллаж байна. Энэ бол бидний урьд өмнө ашиглаж байсан технологи бөгөөд тэдний хүрээг өргөжүүлэх нэг гол хүчин зүйл бол мэдлэгийг бий болгох, эзэмшихэд түлхэц өгөх зорилгоор бичил нөлөө бүхий хүмүүс, газарзүйн хувьд нөлөөлж буй хүмүүс, салбарын нөлөөлөгчдийг тодорхойлох явдал байв. Нөлөөлөлд өртөгчдийн маркетинг өссөөр байгаа боловч үр дүн нь ихэвчлэн шууд уялдаж байдаг