Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хэрхэн тэргүүлэх чадварыг бий болгохыг эндээс харна уу

Би зүгээр л нэг бизнес эрхлэгчтэй уулзаж сошиал медиа бизнесийг манай компанид төдийгүй манай үйлчлүүлэгчдэд чиглүүлж байсан гайхалтай арга замыг дүрслэн хэллээ. Энэ нь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг дагаж, хар тугалга үүсгэхэд нөлөөлдөг тул байнгын гутранги үзэгдэл байх шиг байна. Үүнийг засах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, хар тугалга үүсгэх үеийн ихэнх асуудал нь бодит үр дүнтэй ямар ч холбоогүй,