Сошиал медиа мэргэжлийн хүмүүс үнэнтэй харьцаж чадахгүй байна

Би саяхан туршилт хийж байна. Хэдэн жилийн өмнө би өөрийн хувийн улс төрийн, оюун санааны болон бусад итгэл үнэмшлээ 100 хувь ил тод байлгахаар шийдсэн. Энэ бол туршилт биш байсан ... энэ бол зөвхөн би л байх байсан. Миний зорилго бол бусдыг гомдоох явдал биш байсан; энэ нь үнэхээр ил тод байх явдал байв. Эцсийн эцэст үүнийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн мэргэжилтнүүд бидэнд байнга хэлдэг шүү дээ? Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл нь холбогдох гайхалтай боломжийг санал болгодог гэж тэд хэлсээр байна