Үзэсгэлэнтэй попап ашиглан захиалга үүсгэх, турших, нэмэгдүүлэх

Олон хүмүүс попапуудад дургүй байдаг ч ихэнх зочид вэбсайт дахь үнэгүй зөвлөгөө, агуулгын өртөг нь таныг захиалахыг хүссэн энгийн попап байж болохыг ойлгодог. Өмнө нь попап боловсруулах, дизайн хийхэд шаардагдах код тийм ч хэцүү биш байсан ч загвар бүрийг туршиж үзэх чадварыг факторинг болгох нь үүнийг хэрэгжүүлэхэд илүү төвөгтэй болгосон юм. Pippity нь үүнийг санал болгож буй өвөрмөц попап залгаасаар шийдэх гэж байна