Уучлаарай Microsoft, би харх үнэртэж байна гэж бодож байна!

Намайг сонин дээр шууд шуудангаар ажиллуулахад манай стратеги нэлээд энгийн бөгөөд маш үр дүнтэй байсан. Бид зар сурталчилгааныхаа нийт үнэд хөнгөлөлт үзүүлэх замаар шууд мэйлийн програмаа ашиглахын тулд сурталчлагчдаа хүчирхэгжүүлж чадна. Бид чанартай шууд шуудангийн програмтай байсан боловч манай өрсөлдөгчидтэй харьцуулахад үнэ нь маш өндөр байсан. Стратеги нь маш амжилттай болсон бөгөөд бид зар сурталчилгаа эрхлэгчид илүү их мөнгө төлдөг байсан ч бизнесээ өрсөлдөөнөөсөө байнга холдуулдаг байв. Дотооддоо энэ