Японы муурны фото зургийн вэбсайтыг олон улсын болгох, нутагшуулах, кодлох, Исланд ба орчуулга

Вэб аппликейшн дотроос олон улсын болгох, нутагшуулах, кодлох гэх мэт олон мэдээлэл байдаг. Мөн тус бүрдээ вэб аппликейшнд зориулагдсан зүйлсийн талаар үл ойлголцол их байдаг. Энэ бол миний авах зүйл ... Вэб хөтөч вэб сервертэй холбогдох үед цөөн хэдэн хувьсагч дамжуулж нэмэлт хүсэлт гаргахад жишээ нь: GET / HTTP / 1.1 Хост: www.dknewmedia.com Хэрэглэгч-Агент: Mozilla / 5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en-US; rv: 1.8.1.3) Gecko / 20070309