TidyMarketer: Зар сурталчилгааны кампанит ажилд зориулагдсан SaaS маркетингийн төв

McKinsey-ийн мэдээлснээр дэлхийн хэвлэл мэдээллийн зардлын хэмжээ 5.1% -иар өсч байгаа бөгөөд 2.1 онд 2019 их наяд долларт хүрэх төлөвтэй байна. Дижитал зар сурталчилгааны зардал 2018 онд ТВ-ийн зарцуулалтыг гүйцэж түрүүлэхэд бэлэн байна. TidyMarketer нь маркетингийн баг, агентлагуудтай хамтран ажиллах зорилгоор медиа төлөвлөгөө боловсруулагч, сурталчилгааны хуанли, автоматжуулсан тайлан гэх мэт маркетингийн кампанит ажлын шийдлийг гаргасан. SaaS платформ нь бүх кампанит ажлын менежментийг нэг платформоос төлөвлөх, зохицуулах, хамтран ажиллах, цар хүрээг өргөжүүлэх боломжийг зах зээлдүүлэгчид олгодог. Энэ нь зориулагдсан болно