… Үед имэйлийн маркетингийн стратегийг өөрчлөх цаг болжээ.

Таны имэйлүүд дараах байдалтай байна: "ChangeThis: Issue 46" гэхээсээ илүү сэдэвчилсэн мөрийг илүү анхаарал татахуйц, өөрчилсөн байж магадгүй, уншихдаа боож боохгүй байхын тулд зарим мөр тасарч магадгүй юм (би үүнийг уншаагүй, боломжгүй байсан) . Энгийн харагдахыг хүсч буй хүмүүст текст илгээх олон талт MIME имэйлүүд, харин сайн боловсруулсан имэйлд дуртай бидэнд HTML. Магадгүй албадан оршил байж болох уу? Магадгүй сэдвүүдийн хоорондох зарим хоосон зай