Аж ахуйн нэгжийн шилдэг мэргэжилтнүүдийн нийгмийн хэвлэл мэдээллийн мэргэн ухааныг боловсруулсан

Үлдсэн хүмүүс нь тийм ч тодорхойгүй байж магадгүй гэдгийг Big компанийн нийгмийн мэдээллийн мэргэжилтнүүд юу мэддэг вэ? ReferralCandy нь Jay Baer-ийн хамгийн сүүлийн үеийн ebook, Social Pros All-Stars: Career Paths & Tips гэсэн 27 том компанийн нийгмийн хэвлэл мэдээллийн мэргэжилтнүүдээс мэдээлэл судалж, ямар нэгэн утга учиртай хэв маягийг олж чадах эсэхийг олж мэдэв. Мэдээлэлд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг бий болгох, үзэгчдээ нэмэгдүүлэх, олон нийтийг бий болгох, танай брэндийг сайн төлөөлөх ерөнхий мэргэн ухааныг багтаасан болно