Суваг борлуулах утопын ирээдүй

Сувгийн түншүүд ба Нэмэгдсэн өртгийн борлуулагчид (VARs) нь зарж борлуулашгүй олон тооны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчдээс анхаарал, нөөцийг нь олж авахад улаавтар дагавар хүүхэд (төрөхийн эрхгүй харьцдаг) юм. Тэд хамгийн сүүлд сургалтанд хамрагдаж, квотоо биелүүлснийхээ төлөө хамгийн түрүүнд хариуцлага хүлээдэг. Хязгаарлагдмал маркетингийн төсөв, хуучирсан борлуулалтын хэрэгслүүд нь тэд яагаад бүтээгдэхүүн өвөрмөц, ялгаатай байдгийг үр дүнтэй хүргэхийн төлөө тэмцэж байна. Сувгийн борлуулалт гэж юу вэ? Арга