Snapchat нь маркетеруудад үнэхээр хамаатай юу?

Манай Martech нийгэмлэгт явуулсан цаг алдалгүй явуулсан санал асуулгад оролцогчдын 56% нь Snapchat-ийг маркетинг хийхэд ашиглах төлөвлөгөө байхгүй гэж хариулжээ. Зөвхөн 9% нь үүнийг ашиглаж байна гэж мэдэгдсэн бол бусад нь хараахан шийдээгүй гэж хариулжээ. Энэ бол огцом өсөлттэй сүлжээний байнгын алга ташилт биш юм. Би хувьдаа энэ нь ойлгомжгүй санагдаж, програм нээх бүртээ эргэлздэг. Эцэст нь би түүх, гэнэтийн зүйлийг олж мэднэ