DeviceRank: Мобайл апп суулгах, оролцуулах залилангийн өртөг

Компаниуд гар утасны програм хөгжүүлэхэд маш их мөнгө зарцуулж байна. Хаана нь өндөр байна, тэнд луйвар гарах нь дамжиггүй. DeviceRank-ээс гаргасан шинэ тайланд дурдсанаар 350 онд Mobile App суулгах, гэрлэлтийг залилан мэхлэх үйл ажиллагаа нь сурталчлагчдад 2016 сая долларын хохирол учруулах болно. төхөөрөмжийн түвшинд залилан мэхлэлтийг хасч, 500 саяыг хамарна