Гаднах хандалтад зориулж дотоод компьютераа тохируулах

Галт хана, чиглүүлэгчийг ашигласнаар интернетээр дамжуулан өөр компьютертэй холбогдох нь жинхэнэ бэрхшээл болжээ. Хэрэв та гадны хандалт хийх боломжтой бол компьютерээ тохируулахыг хүсвэл сүлжээндээ оруулах зарим гүнзгий тохиргооны өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй. IP хаяг эсвэл DynDns хаягаа авах нь Таны байршлыг тогтоох эхний алхам бол хаягаа авах явдал юм. Интернет ертөнцөд үүнийг IP хаяг болон