Борлуулалтыг идэвхжүүлэх зөвлөмжүүд

Маркетинг, борлуулалтын юүлүүр өөрчлөгдөж байгаа нь бид хэрхэн бизнес эрхлэхийг зааж өгч байна. Тодруулбал, энэ нь борлуулалт шинэ хэтийн төлөвт хэрхэн ойртож, хэлэлцээрийг хаах тухай юм. Борлуулалтыг идэвхжүүлэх нь орлого олохын зэрэгцээ маркетинг, борлуулалттай хамтран ажиллах явдал юм. Эдгээр санаачлагыг уялдуулж байгаа эсэхийг баталгаажуулах нь маркетинг ба борлуулалтын аль алинд нь амжилтанд хүрэх зайлшгүй шаардлагатай юм. Маркетингийн хувьд мэдээжийн хэрэг би маркетингийн хүчин чармайлт чухал гэж үздэг. Гэхдээ өдрийн төгсгөлд (нөхцөл байдлаас шалтгаалан),