Ахмадын баярын мэнд хүргэе

1954 онд Ерөнхийлөгч Эйзенхауэр зэвсэгт дайны өдрийг ахмад дайчдын өдөр болгон өөрчлөх тухай тунхаг бичигт гарын үсэг зурав. Зэвсэгт хүчний өдөр нь Дэлхийн 1-р дайн дууссан өдрийг дурссан юм. Ерөнхийлөгч Форд 1975 онд Холбооны баярын өдрөөр гарын үсэг зурсан бөгөөд анхны тэмдэглэсэн Ахмадын өдөр бол 1978 он юм. 2001 онд Ахмадын өдрийг сургуулиуд Ахмад дайчдын оруулсан хувь нэмэр, золиослолыг сурталчлан таниулах зорилгоор Ахмадын өдрийг тэмдэглэх болжээ. Ахмадын өдөр нь Дурсах өдрөөс ялгаатай