Нэмэгдсэн бодит байдал гэж юу вэ? AR-ийг брэндүүдэд хэрхэн байршуулж байгаа вэ?

Маркетингийн үүднээс авч үзвэл, бодит байдал нь виртуал бодит байдлаас хамаагүй илүү их боломжтой гэдэгт би итгэдэг. Виртуал бодит байдал нь бидэнд бүрэн зохиомол туршлагыг мэдрүүлэх боломжийг олгож байгаа хэдий ч нэмэгдсэн бодит байдал нь бидний амьдарч буй ертөнцийг сайжруулж, харилцан уялдаатай байх болно. AR нь маркетингт хэрхэн нөлөөлж болохыг бид өмнө нь хуваалцаж байсан боловч нэмэгдсэн гэдгээ бүрэн тайлбарласан гэдэгт би итгэхгүй байна. бодит байдал, жишээ татав. Маркетингийн чадавхийн түлхүүр нь ухаалаг гар утасны дэвшил юм