WordPress сайтаас хортой програмыг хэрхэн шалгах, устгах, урьдчилан сэргийлэх вэ

Энэ долоо хоног нэлээд завгүй байлаа. Миний мэддэг ашгийн бус ашгийн нэг нь нэлээд хүнд байдалд ороод байсан бөгөөд тэдний WordPress сайт хортой програмаар халдварлагдсан байв. Энэ сайтыг хакердаж, хоёр өөр зүйл хийсэн зочдод скриптүүд гүйцэтгэсэн: Microsoft Windows-ийг хортой програмаар халдварлуулахыг оролдсон. Бүх хэрэглэгчдийг JavaScript ашиглан зочдын компьютерийг криптовалют олборлоход ашигладаг сайтад дахин чиглүүлэв. Энэ сайтыг дараа нь зочлохдоо хакердсан болохыг олж мэдсэн